UITSLAG LIET 2011


WINNAAR:
Yn 1 klap

JANNA EIJER


2e plaats:
Yn Fryslân bleaun

LAMMERTJAN & JELTE


3e plaats:
'n Ewighyd met dij

JAN DE VRIES


Publieksprijs:
Net genôch

POPKOOR FROM US


OVERIGE FINALISTEN:

Ik bin der

METHUSALEM


Kutzooi

ANNE FEENSTRA


De krisis foarby

GRYTSJE KINGMA en ROB DU JARDIN


It paad nei de sinne

ANGELINE


Leau mar yn my

DE 3 B'S


Langstme

BIGBAND FRIESLAND


It spyt my

HONKE DE PAR


terug naar ERELIJST LIET FESTIVAL

Deze pagina is bijgewerkt op