LIET FESTIVAL

ERELIJST 1991-HEDEN


1991

Winnende lied: HJERST

gezongen door GERRIT BOS

Tekst en muziek: Gerrit Bos

Publieksprijs: SKANSEARRE

gezongen door HET TWEEDE PERRON

Tekst: Amarins Slofstra en Alina van der Woude,
muziek: Amarins Slofstra, bewerking: Jan-Dirk van Ravesteijn

OVERIGE FINALISTEN


1992

Winnende lied en Publieksprijs: JITZE

gezongen door MINGDE NOATEN

Tekst: Tiny Mulder, muziek: Fokje Wiersma

OVERIGE FINALISTEN


1993

Winnende lied: WER WAT ALLINNE

gezongen door ANNE OOSTERHAVEN

Tekst en muziek: Anne Oosterhaven

Publieksprijs: SIS MEM W╩ROM

gezongen door MARJAN van der MEI en CARLA TERPSTRA

Tekst en muziek: Anne van der Mark

ANDERE FINALISTEN


1994

Winnende lied: S█NDER TH┌S

gezongen door EGBERT BEERS

Tekst: Gooitsen Eenling; muziek: Egbert Beers

Publieksprijs: 'MOEKES KOEK EN SOPIE'-KREAM

gezongen door DE RAYONHADEN

Tekst en muziek: Piter Wilkens

OVERIGE FINALISTEN


1995

Winnende lied: ISELMAR

gezongen door FRENCH CONNECTION

Tekst: Melvin van Eldik; muziek: Oeds Bouwsma en Melvin van Eldik

Publieksprijs: HAR EAGEN

gezongen door 'T KRATSJE

Tekst en muziek: Kees Hofstra

OVERIGE FINALISTEN


1996

Winnende lied: TE DEUN

gezongen door SOME LIKE IT NOT

Tekst: Hylke Tromp; muziek: Siebren Houtman

Publieksprijs: KOM WEROM

gezongen door NYNKE LAVERMAN

Tekst: Evert Bossema en Jurjen de Boer; muziek: Jurjen de Boer

1997

Winnende lied en Publieksprijs: TE FOLLE FOAR DY

gezongen door SEBEARE

Tekst en muziek: Sebeare

ANDERE FINALISTEN


1998

Winnende lied: SOAN

gezongen door ADRI DE BOER

Tekst: Giny Bastiaans; muziek: Adri de Boer

Publieksprijs: DIZZE STED

gezongen door REINOUT & FREDDY WEIMA

Tekst en muziek: Reinout Weima

ANDERE FINALISTEN


1999

Winnende lied: PAKE en BEPPE

gezongen door DE RODE ROZEN

Tekst en muziek: Jildou Talman

Publieksprijs: W╩R BISTO?

gezongen door TWARRES

Tekst en muziek: Mirjam Timmer

2000

Winnende lied: JAN FAN DE STRJITTE

gezongen door SKARL

Tekst: Pieter Kurpershoek; muziek: Sjoerd Kramer

Publieksprijs: FJOUWER WJUKKEN FAN HOPE

gezongen door FEMKE HOEKSMA en RHODY MATTHIJS

Tekst: Pyt Jon Sikkema; muziek: Rhody Matthys

2001

Winnende lied: WY

gezongen door ADRI DE BOER

Tekst en muziek: Adri de Boer

Publieksprijs: DE FIVER FAN MYN BESTEAN

gezongen door D█BEL

Tekst: ?; muziek: ?

2002

Winnende lied en Publieksprijs: F█GELFRIJ

gezongen door FLAT OUT!

Tekst: Ekie Hoeksma / Pyt Jon Sikkema; Muziek: Rhody Matthys

OVERIGE FINALISTEN


2003

Winnende lied: IT ALLERHEECHSTE GUOD

gezongen door BACON and BONES

Tekst en muziek: Dirk Spek

Publieksprijs: LIBBENSTREAM

gezongen door MEANDER

Tekst: ?; muziek: ?

2004

Winnende lied: D█NSJE WYLDEKAT D█NSJE

gezongen door MEINDERT TALMA en de NEGROES

Tekst en muziek: Meindert Talma

Publieksprijs: FIEL DY FRIJ

gezongen door GRIENE SJIPPE

Tekst en muziek: Hotze Karsten / Johan Hiemstra

OVERIGE FINALISTEN


2005

Winnende lied en publieksprijs: NIM DYN TIID

gezongen door de BAND VAN WIEREN

Tekst: Robbie van Wieren, muziek: Harry van Wieren

Steven Sterk-tekstprijs: MATA HARI

gezongen door DONNA WOUDA en de HARELAMA SHOW

Tekst: Arjan Hut, muziek: Jaap van der Meer

OVERIGE FINALISTEN


2006

Winnende lied: NIM MY MEI

gezongen door THE SECRET

Tekst: Roelof Kamminga en Adri de Boer, muziek: The Secret

Publieksprijs: IN LIBBEN S█NDER DEI

gezongen door REE

Tekst en muziek: Janneke Brakel

Steven Sterk-tekstprijs: SIMMERNACHT

gezongen door R█S

Tekst: Wiebe van der Mei, muziek: Rűs

OVERIGE FINALISTEN


2007

In verband met een verschuiving naar het voorjaar
werd er geen LIET 2007 georganiseerd


2008

Winnende lied en publieksprijs: DE WIETE WYN HELLET OAN

gezongen door JELTE POSTHUMUS


Steven Sterkprijs: SKREAU

gezongen door LJOUBJR

OVERIGE FINALISTEN


2009

Winnende lied: WIKEL

gezongen door IT LANGSTME EN DE DEA

Publieksprijs: DIT IS MYN HEITEL┬N

gezongen door ROB DUJARDIN

OVERIGE FINALISTEN


2010

Winnende lied: DO SWALKEST

gezongen door EQUAL SOULS

Ivan Pel Publieksprijs: R╩DEN TROCH MUZYK

gezongen door LOUIZA SAITOVA

OVERIGE FINALISTEN


2011

Winnende lied: YN 1 KLAP

gezongen door JANNA EIJER

Publieksprijs: NET GENďCH

gezongen door POPKOOR FROMUS

OVERIGE FINALISTEN


2012

Winnende lied: FJOER

gezongen door YLDAU

Publieksprijs: EARSTE LEAFDE

gezongen door SJAAK WEILAND

OVERIGE FINALISTEN


2013

Winnende lied: HJIR BIN IK

gezongen door PLATT╚L

Publieksprijs: BLIUW BY MY

gezongen door GRYTZ en GRIZE

OVERIGE FINALISTEN


2014

Winnende lied: BEPPE

gezongen door BRUNO RUMMLER

Publieksprijs: WYN

gezongen door de MAKKUMER BLUES BROTHERS

OVERIGE FINALISTEN


2015

Winnende lied: LIBBENSTIER

MARIT en NIGEL

Tekst: ?, muziek: ?

OVERIGE FINALISTEN


2016

Winnende lied: MINSK FAN WEARDE

AAFKE ZUIDERSMA

Tekst: ?, muziek: ?

OVERIGE FINALISTEN


2017

Winnende lied: Kom rin mei my

LUKO REINDERS

Tekst: ?, muziek: ?

OVERIGE FINALISTEN


2018

Winnende lied: Yn frijheid kinsto libje

STONECROBS

Tekst: ?, muziek: ?

OVERIGE FINALISTEN


2019

Winnende lied: Do bist frij

SEQUENS

Tekst: ?, muziek: ?

OVERIGE FINALISTEN


2020

In verband met de corancrisis vond er in 2020 geen Lietfestival plaats. Wel werden er finalisten aangewezen. Deze hebben op 3 april 2021 hun lied gezongen.

Winnende lied: Leave Lieve

MOSKEN

Tekst: ?, muziek: ?

OVERIGE FINALISTEN


2021

Winnende lied: Bliuw mar by my

ADRI DE BOER

Tekst en muziek: Adri de Boer

OVERIGE FINALISTEN


2022

In 2022 was er geen Liet, maar werden de liedjes van 2021 gezongen

2023

Winnende lied: Voorby

MELISSA PANDER

Tekst: ?, muziek: ?

OVERIGE FINALISTEN


Deze pagina is bijgewerkt op