UITSLAG

LIET 1992


1e PLAATS en PUBLIEKSPRIJS

Jitze

MINGDE NOATEN

(t: Tiny Mulder, m: Fokje Wiersma)

2. Frjemdfolk

BLAU BLAU

(t/m: Koos Tiemersma)

?. De heftr˙ksjauffeur

PITER WILKENS

(t/m: Piter Wilkens)

?. Sa kÔld

HEIN JAN HILARIDES en GERDA OKKEMA

(t: Hein Jan Hilarides en Gerda Okkema, m: Hein Jan Hilarides)

?. Myn nűmer ien

ED DEE

(t/m: Eddy Dijkstra)

?. As ik dy sjoch

REIN GERLOFS

(t: Rein Gerlofs)

?. Oankrűperwaar

ADRI DE BOER

(t: Sikke Marinus, m: Adri de Boer)

?. Poer

BOBBIES BLUES BAND

(t/m: Theo Douma)

?. Famkesdream

FREDDIE WEIMA

(t: Itty Sluis, m: Freddie Weima)

?. H˙ske 43

HENNY VAN HEMERT

(t/m: Jan Smit)

?. Furtsjefinne

SUVER R█CH

(t: Sake van der Kloet, m: Herman, Sake en Marinus)

?. Hark, hark, it is op 'e tromme

DOARMERS

(t: Berber van der Geest, m: Hille Faber)

?. As ik neat fan my hearre lit

ANNE RUURD OOSTERWOUD

(t/m: Anne Ruurd Oosterwoud)

?. Myn stŕd is Ljouwer tenei

ANDRIES KOBUS

(t: Baukje Wytsma, m: Clara Rullmann)

?. Swiete wurden

H.P.J. DE STIP

(t: Pasveer en Te Biesbeek, m: Pasveer, Siemensma en Te Biesbeek)

?. De sjonger

CARBID

(t: Wilco Berga, m: Willem Kemper)

terug naar ERELIJST LIET FESTIVAL

Deze pagina is bijgewerkt op