DOARMERS


The Doarmers komen uit Workum en bestonden oorspronkelijk uit Hille Faber (mondorgel en zang), Johan Bloem (accordeon), Wypkjen Dijkstra (piano en zang) en Thys Wadman (cello). Later ruilden Bloem en Wadman hun plaats in voor Ieke van der Wal-Bakker (zang) en Sytske Faber (viool).
Hille Faber maakte muziek op teksten van de dichter Gerben Rypma die The Doarmers in 2003 uitvoerden.
Met de door Faber op muziek gezette tekst van Berber van der Geest, Wy wurde wurde wei bereikten The Doarmers de finale van Liet '91 en met Hark, hark, it is op 'e tromme ook de finale van Liet '92.
In 2008 was de bezetting van De Doarmers Ieke van der Wal-Bakker (zang), Maarten Smit (piano) en Hille Faber (zang en mondharmonica).
The Doarmers gebruiken ook teksten van Reinder Rienk van der Leest.


DOARMERS en de PERS:

in 1991:

Achttjin lieten op festival Liet '91

in 1992:

Sechtjin lieten foar Liet '92

in 2003:

Tsjębbe Hettinga-The Doarmers: Oan 'e Brek in dei. Stichting Brij Blues

in 2009:

Wyld as de weagen

DISCOGRAFIE:

CD:

"Wyld as de weagen" (Friese Pers ISBN 9 789033 008276, 2008)

CD samen met Tsjębbe Hettinga:

"Oan ’e Brek in dei / Lieten fan Gerben Rypma" (Stichting Brij Blues, 2003)

CD samen met anderen:

"Aaipop: Klink dan" (Marista MCD 5131, 1996)

Deze pagina is bijgewerkt op