GERBEN RYPMA


Gerben Rypma (Greonterp, 2 september 1878) was dichter, schrijver en schilder. Zijn eerste gedichten verschenen aan het begin van de twintigste eeuw in het tijdchrift Slucht en Rjucht. Vanaf 1921 publiceerde hij in Fryslân, For Roomsk Fryslân en It Heitelân. Later wijdde hij zich vooral aan schilderen.
Enkele van Rypma's teksten zijn door Hille Faber op muziek gezet en door The Doarmers uitgevoerd.
Gerben Rypma overleed ongehuwd op 12 februari 1963 in Blauwhuis.
De Gerben Rypma Stifting, die in 2001 is opgericht, heeft als doel het schilder-, teken- en schrijfwerk van de kunstenaar te inventariseren, te bewaren en waar mogelijk publiek te maken. Jaarlijks organiseert de stichting een cultureel gebeuren.


GERBEN RYPMA en de PERS

in 2003

Tsjębbe Hettinga-The Doarmers: Oan 'e Brek in dei. Stichting Brij Blues

in 2009

Wyld as de weagen

DISCOGRAFIE

CD

"Lieten fan Gerben Rypma" (Stichting Brij Blues, 2003)

PUBLICATIES

"Reidsang" (verzamelde gedichten, 1951)
"ik haw myn dreamen hân en fragen" (1965)
"De fűgel yn dy" (folk- en poplietteksten 1969-2004)

Over Gerben Rypma

Gerben Rypma (1970)

Deze pagina is bijgewerkt op