TSJĘBBE HETTINGA


Tsjębbe Hettinga (Burgwerd, 15 januari 1949) was een Friese dichter en vertaler. Hij woekerde met een voortdurend verslechterend gezichtsvermogen en stond vooral bekend om zijn voordrachten uit het hoofd. Van 1974 tot 1990 was hij redacteur van het Fries literaire tijdschrift Hjir.
Na de kweekschool studeerde Hettinga Nederlands en Fries aan de RU in Groningen. Als dichter publiceerde hij vooral in het Fries maar ook in het Nederlands. Zijn werk is vertaald in het Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans.
Hettinga speelde ook saxofoon. Hij werkte onder meer samen met The Doarmers. Voor Douwe Heeringa vertaalde hij chansons van Jacques Brel in het Fries.
Hettinga ontving in 1970, 1971 en 1987 de Rely Jorritsmapriis voor zijn poëzie en in 2001 ontving hij de Gysbert Japicx-priis voor zijn dichtbundel Fan oer see en fierder.
Tsjębbe Hettinga overleed op 7 maart 2013 in zijn woonplaats Leeuwarden. Na zijn dood werden nog enkele gedichten op zijn computer aangetroffen die zijn opgenomen in zijn verzameld werk.
Onder meer Douwe Heeringa, Friersk en Janneke Warringa gebruiken teksten van Hettinga.


TSJĘBBE HETTINGA en de PERS

in 1974

Frysk festival fan KPJ yn Sint Nyk

in 2003

Tsjębbe Hettinga-The Doarmers: Oan 'e Brek in dei. Stichting Brij Blues

DISCOGRAFIE

CD

"De foardrachten" (1995)

CD samen met The Doarmers:

"Oan ’e Brek in dei / Lieten fan Gerben Rypma" (Stichting Brij Blues, 2003)

PUBLICATIES

"Yn dit lân" (1973)
"Fan lân loft en leafde" (1975)
"Tusken de bidriuwen troch is âlderdom" (1981)
"Riemersma en Riemersma en de fertellers fan Riemersma" (1983)
"Under seefűgels / De kust" (1992)
"Vreemde kusten / Frjemde kusten" (1995)
"Fan oer see en fierder" (2000)
"Platina de zee / Fan oer see en fierder" (2003)
"Equinox" (2009)
"Aan schor en stad niks voorbij / Oan leech en stęd niks" (2010)
"It faderpaard / Het vaderpaard (verzameld werk, 2017)

Deze pagina is bijgewerkt op