YN 'T FLEAR


Yn 't Flear startte in 1976 en bracht Friestalige traditionele volksmuziek. Daarbij werden ook Bretonse klanken op bombarde en biniou geproduceerd.
De band bestond uit de drie broers De Vries uit Heerenveen: Johannes (zang, gitaar en wasbord), René (accordeon) en Harry Kornelis (viool en mandoline).


YN 'T FLEAR en de PERS:

in 1978:

Yn 't Flear
'Fryske folk'-sjongers hâlde eigen festival

in 1979:

Frentsjer hie wer in „Frentsjip” fol folk
geen spuitbus anti-fries

in 1983:

De Bernsbern fan Bernlef

in 1986:

Tsjoch-festival is famyljebarren

DISCOGRAFIE:

LP:

"Yn 't flear" (Universe Orange OP2, 1977)

Deze pagina is bijgewerkt op