Nr. 11, februari 1978

YN 'T FLEAR
UNIVERSE ORANGE OP2

In verschillende opzichten een verrassing, deze plaat. Een verrassing is het om te beginnen als er een plaat uit de lucht komt vallen van een groep waar je nog nooit van hebt gehoord, de tweede verrassing is dat hier nu eindelijk eens wat traditioneel friestalig werk te horen is en tenslotte klinkt de groep heel anders dan je misschien zou verwachten.
Dat komt vooral door de typische neuzelende smartlappenstem van zanger Johannes de Vries en de straatmuzikantachtige manier van spelen van accordeonnist René Carel de Vries. Het resultaat van deze combinatie roept het gevoel op van "Ja, dit is nu eens echt Neder-landse volksmuziek". Er klinkt iets in door van de Nederlandse traditie en bijzonder weinig van de gebruikelijke buitenlandse invloeden. Dat laatste ondanks de Engelse, Ierse en Schotse instrumentaaltjes. Deze klinken zodanig dat het eigenlijk net zo goed ook Friese deunen hadden kunnen zijn.
(Er is overigens toch een duidelijke culturele verwantschap tussen Friesland en m.n. Schotland).
Dit alles had dus erg leuk kunnen worden. Helaas is er nogal wat negatiefs te zeggen, hetgeen het enthousiasme flink tempert. Kort overzicht: te vaak wordt er onzuiver of ongelijk gespeeld; de mandoline (gespeeld door Harry Kornelis de Vries) roept herinneringen op aan EO-Wessel Dekker's mandoline orkest; de zang is soms onduidelijk en met name het door S.J. van der Molen ( van 'De Friese Tjalk') geschreven 'Hendrik Jelles', is een stomvervelende deun, vooral door de onverstaanbaarheid.
Ik heb de indruk dat Yn 't Flear gewoon te vroeg een plaat heeft gemaakt. Als er op de genoemde punten wordt bijgeschaafd en dat lijkt niet zo moeilijk, dan hebben we er een bijzonder leuke en originele groep bij. Ook in clubs, café's en op straat zal de groep waarschijnlijk -ook nu al- veel meer tot zijn recht komen. Ondanks de kritiek toch een aardige plaat, met als hoogtepunt de onvervalste smartlap 'Djip yn 'e Walden'- heerlijk meedeinen!

JAN ERIK GRUNFELD

terug naar Yn 't Flear

Deze pagina is bijgewerkt op