TETMAN DE VRIES

SELSKIP TETMAN en JARICH


Tetman de Vries (Beetgumermolen, 1 maart 1915) was sigarenwinkelier in Dronrijp. In 1944 richtte hij het Friestalig revue- en cabaretgezelschap Selskip Tetman de Vries op. De cabaretgroep startte in januari 1945 in Beetgumermolen met de première van De tiid hâldt gjin skoft dat meer dan 1200 keer werd opgevoerd. In totaal werden er tot 1969, toen het gezelschap ophield te bestaan, 23 Friestalige stukken gespeeld. Verder passeerden nog 17 Friese gelegenheidsrevue's en 10 Nederlandstalige programma's.
De groep bestond oorspronkelijk uit vijf broers en zusters waarbij Tetman's tweelingbroer Jarich (Beetgumermolen, 1 maart 1915 - Marsum, 26 december 1965) over een groot mimisch talent bleek te beschikken. Later behoorden Johan Bok, Leo Dijkstra, Ryk Landman, Jeltsje Das, Rients Gratama, Rypke Westra, Klaes Westra, zijn dochter Tine, Mine de Vries en Jetske Zijlstra tot de medewerkers. Ook zijn twee dochters (Anneke en Leny) draaiden van 1963 tot 1966 in het gezelschap mee.
Van 1951 tot 1963 schreef Tetman de Vries de teksten voor de groep. Daarna schreef ook Rients Gratama mee.
S.J. van der Molen was tot 1950 pianist in het gezelschap. Later was dat Cor Huisman. Ook Pier en Atty Sambrink speelden soms op accordeon mee. Aan het programma verleende verder het orkest Jan Corduwener zijn medewerking.
Tetman de Vries was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is op 13 juli 1988 in Leeuwarden overleden.


TETMAN DE VRIES en de PERS

in 1959

Wie is die man? Bauke van der Wal

in 1962

Tetman en Jarich komme mei nije wurklist
Applaus voor Sambrinco's en Tetman en Jarich

in 1979

De opkomst fan de Fryske folkssjongers: Tsjoch!

in 1995

Būnt ferskaat op Liet '95
Ragnarock-popfestival yn Weidum
Is zingen in dialect Normaal?

DISCOGRAFIE

Singles 7"

"De tiid hâldt gjin skoft" (Philips P 13057 R, 1959)
"Lytse Gleane Piter / Bij 't Frentsjerter Keatsen" ( Philips 318 298 PF, 1959)
"Dou Bliuwst Myn Famke / Knypster Gondelfeart" ( Philips 318 299 PF, 1959)

EP 7"

"Lytse gleane Piter / By t Frentsjerter keatsen / Du bliuwst myn famke / Knypster gondelfeart"
(Philips 422308 PE, 1959)

LP's

"Fyftjin jier Tetman en Jarich" (Philips P 600 305 r, 1959)
"De beste van Tetman en Jarich" (Fontana 826 384 QY, 19??)
"De tiid hâldt gjin skoft" (Fontana 6440 024, 19??)
"De tiid hâldt gjin skoft" (Philips 625 309QL, 19??)

LP's samen met anderen

"16 Friese hits, Bingo!" (Philips 6343 236, 1970)
"Rôlje, rôlje" (Fontana 6428 050, 19??)
De bêste út Fryslân (Fontana 6830 043, 19??)

CD

"De tiid hâldt gjin skoft" (Frigram FGCD 537, 1994)

CD's samen met anderen

"De Beste fan Omrop Fryslân" (Frigram FGCD 518, 1992)
"Ald & Nij, diel 2" (Frigram FGCD 6855, 2001)
"16 Friese hits, Bingo!" (Fonos ST-29160, 2008)

PUBLICATIE

D.A. Tamminga

"Mei fleur en faesje, Fiif en tweintig jier Tetman" (1969)

Deze pagina is bijgewerkt op