BAUKJE WYTSMA


Baukje Wytsma (1 april 1946, Reduzum, v/h Roordahuizen) volgde een PABO-opleiding en een post-HBO-opleiding journalistiek. In het dagelijks leven is ze journaliste, schrijfster en projectcoördinator van de Friestalige uitgever Afūk.
Ze schreef diverse kinderboeken totdat in 1980 haar eerste dichtbundel verscheen. Diverse aktieboeken voor de Friese (kinder)boekenweek zijn eveneens van haar hand.
Wytsma is de tekstdichter van het Simmer 2000 liet dat gezongen werd door Maaike Schuurmans, Rients Gratama, Piter Wilkens en Syb van der Ploeg.
Wytsma vertaalde en schreef teksten voor onder meer De Spylman, Frederike Kleefstra, Roel Slofstra, Douwe Heeringa, Andries Kobus, Lianne Zandstra, Paul en André, Swee en Souldada.
Ook schreef Baukje Wytsma cabaretteksten en musicals. De musical Tritichtūzen doazen schreef ze samen met Peter Sijbenga. Verder vertaalde ze de Mauthausen cyclus van Mikis Theodorakis in het Fries.


BAUKJE WYTSMA en de PERS:

in 1991:

Achttjin lieten op festival Liet '91

in 1992:

Sechtjin lieten foar Liet '92

in 1993:

Ferskaat op Liet '93 greater as ea

in 1994:

Liet’: kreaze lieten, gjin ferrassings

in 1995:

Būnt ferskaat op Liet '95
Relaasjeleed en ‘croonende’ dummy

in 1996:

‘Ik doch de dingen dy’t ik leuk fyn’

in 1998:

'Fryslān' wil naar songfestival
Fjoerfūgel

in 1999:

De Spylman makket twadde cd keunstlieten

in 2006:

No kin ik in sjanson delsette
Optreden SoulDada op Raadhuisplein
It wurd by de kop pakke

in 2007:

Lok
Douwe Heeringa zingt Theodorakis in Fries

in 2008:

Heeringa's Mauthausen dwars door je heen
Beklemmend Fries
"Een bossanova in het Fries, wat is dat nou weer?"
Mauthausen syklus

in 2009:

‘Gewoan in man en in bern’
Lianne is tichtby harsels op har bźst

in 2015:

Een stroom nieuwe singles

PUBLICATIES:

"Romke, Timen, Tomke" (kindergedichten, 1976)
"De rare richelroek" (kinderboek, 1978)
"Noch ien slach om é buorren" (gedichten, 1980)
"De Letterfretter" (kindermusical, 1981)
"Flintertśtsjes" (kinderboek, 1981)
"Romkje Roekenźst" (kindermusical, 1983)
"It blau fan de hortinsje" (gedichten, 1984)
"Heech gers" (gedichten, 1987)
"Buorfrou Flap hat grutte earen" (kinderboek, 1994)
"Samar foetsy" (kinderboek, 1999)
"Lokaal 13" (gedichten voor jongeren, 2000)
"Tritichtūzen doazen" (musical met cd, 2002)
"De blauwe loftfyts" (kinderboek, 1981)
"De dichter swijt" (gedichten, 2005)

SAMEN MET ANDEREN:

"De groetnis fan Anne" (kinderboek, 1981)
"Heechterp en it geheim fan de stien" (kinderboek, 1987)
"Saak Hilarides" (kinderboek, 1987)
"It swurd fan lytse Pier" (kinderboek, 1997)
"De stien" (Friese Boekenweekgeschenk, 2006)

Deze pagina is bijgewerkt op